ΑΣΕΠ: Νέος διαγωνισμός – Μόνιμες προσλήψεις

Έρχεται νέος γραπτός διαγωνισμός από τον ΑΣΕΠ για να πάρουν μέρος όσοι έχουν πτυχίο στη Δασοπονία ή στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος από ΤΕΙ.

Η εξέταση θα γίνει με τεστ CAT, όπως και στον δεύτερο πανελλήνιο διαγωνισμό.

Πώς θα γίνει η εξέταση από το ΑΣΕΠ

Η εξέταση θα είναι ηλεκτρονική και θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο ΑΣΕΠ από τη Δευτέρα 13 Μαΐου μέχρι την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024.

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αίτηση στο ΑΣΕΠ μέσω της ιστοσελίδας του.

Τα προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση πρέπει να ισχύουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης και την πληρωμή του παραβόλου, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΑΣΕΠ.

δειτε ακομα

δειτε ακομα