Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων για περιορισμό παράλληλων εξαγωγών φαρμάκων

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας ακύρωση της απόφασης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων περί προσωρινού περιορισμού των παράλληλων εξαγωγών για 75 φάρμακα, τα οποία έλειπαν από την ελληνική αγορά σύμφωνα με τον Οργανισμό. Το ΣτΕ υποστηρίζει ότι ο ΕΟΦ έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την αποτροπή ελλείψεων φαρμάκων στην αγορά. Επίσης, επισημαίνει ότι οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης οφείλουν να εξασφαλίζουν τον εφοδιασμό με φάρμακα και ότι η εξαγωγική δραστηριότητα τους πρέπει να διασφαλίζει την άμεση διαθεσιμότητα των φαρμάκων στην εγχώρια αγορά.

δειτε ακομα

δειτε ακομα