Ο νέος παίκτης στον χώρο των AI chatbots, που θα ξεχωρίσει

Μιλάμε συνεχώς για τεχνητή νοημοσύνη, αλλά το μόνο που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι είναι το ChatGPT. Η OpenAI έχει δημιουργήσει ένα από τα καλύτερα συστήματα, το οποίο κατατάσσεται ως το καλύτερο σε σχέση με τους άλλους ανταγωνιστές, όπως το GPT-3.5, το GPT-4 και το GPT-4o.

Αλλά τώρα φαίνεται ότι έχουμε έναν νέο παίκτη στο παιχνίδι των AI chatbots, που υπόσχεται θεαματικά.

Η νέα τεχνητή νοημοσύνη

Αυτήν την εβδομάδα, το Claude 3 Opus από την Anthropic, ξεπέρασε για πρώτη φορά το GPT-4 στο Chatbot Arena, κάνοντας τον προγραμματιστή, Nick Dobos, να δηλώσει: “Ο βασιλιάς πέθανε. Το Claude 3 Opus έχει 1253 στην κατάταξη, ενώ το GPT-4-1106-preview έχει 1251, καθώς ακολουθείται στενά από το GPT -4-0125-anteview, με 1248”.

Τα άλλα LLM της Anthropic είναι επίσης επιτυχημένα. Το Claude 3 Sonnet είναι πέμπτο στη λίστα, ενώ το Claude 3 Haiku κατατάσσεται ακριβώς κάτω από την έκδοση 0613 του GPT-4.

δειτε ακομα

δειτε ακομα