Αύξηση των πωλήσεων τεχνολογίας στην ΕΕ το 2022 – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Η πώληση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε δραστικά το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, Eurostat.

Τα πωληθέντα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας ανήλθαν σε συνολική αξία 355 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 10,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος που ήταν 322 δισ. ευρώ. Τα τελευταία 10 χρόνια, καταγράφεται μέση ετήσια αύξηση 2,6% (275 δισ. ευρώ το 2012).

Τρεις κατηγορίες αποτελούν το 74% των συνολικών πωλήσεων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Οι ηλεκτρονικές συσκευές και τηλεπικοινωνίες κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο (26,2%), ακολουθούμενα από τα φαρμακευτικά προϊόντα (22,2%) και τα επαγγελματικά όργανα (20,6%). Η αεροναυπηγική κατέγραψε αύξηση 11,5%, ενώ τα μη ηλεκτρικά μηχανήματα συνέβαλαν με 6,1%. Οι υπόλοιπες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των άλλων ηλεκτρονικών συσκευών και εξοπλισμού γραφείου, προϊόντων χημείας, ηλεκτρικών μηχανημάτων και όπλων, αντιστοιχούν σε λιγότερο από 5%.

Οι κλάδοι που σημείωσαν μεγαλύτερη ανάπτυξη

Παρότι ανήκει στις κατηγορίες με το μικρότερο μερίδιο στις συνολικές πωλήσεις, η τεχνολογία όπλων γνώρισε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία, με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,0%. Τα επίσης αυξημένα με μέσο ετήσιο ρυθμό είναι τα επιστημονικά όργανα και τα φαρμακευτικά προϊόντα, με ανόδους 4,4%. Από την άλλη πλευρά, τα μη ηλεκτρικά μηχανήματα (-0,7%) και οι υπολογιστές και εξοπλισμός γραφείου (-1,8%) είναι οι μόνοι κλάδοι που σημείωσαν μείωση των πωλήσεων κατά τη διάρκεια της δεκαετίας. Ωστόσο, και οι δύο αυτές κατηγορίες καταγράφουν αύξηση το 2022 σε σύγκριση με το 2021: τα μη ηλεκτρικά μηχανήματα κατά 16,1% και ο εξοπλισμός γραφείου κατά 13,6%.

δειτε ακομα