Το ChatGPT στην υπηρεσία της Δικαιοσύνης

Ένας Βρετανός δικαστής και ένας δικηγόρος αποκάλυψαν πώς χρησιμοποίησαν το ChatGPT στον τομέα της δικαιοσύνης. Ο δικαστής χρησιμοποίησε το chatbot για να καθαρογράψει ένα κείμενο που δεν γνώριζε καλά, ενώ ο δικηγόρος το χρησιμοποίησε για την επίλυση μιας υπόθεσης. Ο δικαστής παραδέχτηκε ότι τέτοια εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες να γίνουν πιο αποτελεσματικοί, αλλά πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά σε αυτά. Αντίθετα, ο δικηγόρος βρίσκεται στη θέση του κατηγορουμένου, καθώς χρησιμοποίησε το ChatGPT για την επίλυση μιας υπόθεσης και παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε ότι το περιεχόμενο του μπορεί να ήταν ψευδές.

δειτε ακομα