ΕΕ για Airbnb: Νέοι κανόνες για ασφάλεια στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει την αρμονοποίηση των κανόνων σχετικά με τη συλλογή και κοινοποίηση δεδομένων για τις υπηρεσίες βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Ο νέος κανονισμός στοχεύει στην προώθηση μιας διαφανούς και υπεύθυνης οικονομίας ψηφιακών πλατφορμών στην ΕΕ, προστατεύοντας τους καταναλωτές από καταχρηστικές καταχωρίσεις.

Απλοποιημένη διαδικασία καταχώρισης

Οι online πλατφόρμες που προσφέρουν υπηρεσίες βραχυχρόνιων μισθώσεων πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διαδικασίες καταχώρισης και την κοινή χρήση δεδομένων. Η απλούστερη ηλεκτρονική διαδικασία θα διευκολύνει τις αρχές να επαληθεύουν τα στοιχεία των ιδιοκτητών.

Αξιόπιστες πληροφορίες για τους ταξιδιώτες

Οι online πλατφόρμες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τους ιδιοκτήτες είναι αξιόπιστες και πλήρεις και ότι ο αριθμός καταχώρισης είναι ορατός. Επιπλέον, πρέπει να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους για την επιβεβαίωση των πληροφοριών.

Ανταλλαγή δεδομένων

Τα κράτη μέλη θα δημιουργήσουν ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα για τη λήψη δεδομένων από τις πλατφόρμες που αφορούν τη δραστηριότητα των ιδιοκτητών. Η συλλογή αυτών των δεδομένων θα βοηθήσει τις αρχές να ελέγχουν τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών και να εφαρμόζουν πολιτικές.

Παράνομες βραχυχρόνιες ενοικιάσεις

Η εισηγήτρια Kim Van Sparrentak επεσήμανε ότι οι πόλεις αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις παράνομες βραχυχρόνιες ενοικιάσεις, κάτι που καθιστά τη ζωή στην Ευρώπη πιο δύσκολη και τις πόλεις λιγότερο προσιτές. Η νέα νομοθεσία απαιτεί από τις πλατφόρμες να μοιράζονται τα δεδομένα που συλλέγουν με τις τοπικές αρχές, προκειμένου να εφαρμόζονται καλύτερα οι κανόνες για τις τουριστικές ενοικιάσεις και η στέγαση να παραμένει προσιτή για τους κατοίκους.

δειτε ακομα

δειτε ακομα