Πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου στο Ταμείο Ανάκαμψης

 

Το πρόγραμμα αυτό αποβλέπει στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και φορέων στον πολιτιστικό, εκδοτικό και χειροτεχνικό κλάδο για τη στήριξη τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Σκοπός του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα πολιτιστικής παραγωγής, διανομής και προβολής. Επίσης, θα επενδυθεί σε υποδομές και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και διάχυση ψηφιακού, ξενόγλωσσου και εξαγώγιμου περιεχομένου. Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης ανέρχεται τουλάχιστον σε 50%.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω των εξής κύριων δράσεων:

Δράση 1: Χρηματοδότηση για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου, η οποία αφορά:

 • Υπηρεσίες live streaming
 • Ψηφιοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων
 • Ψηφιακές δράσεις προβολής και προώθησης πολιτιστικών προϊόντων
 • Ενίσχυση ψηφιακών τομέων όπως το video gaming και το ψηφιακό design
 • Ενίσχυση πολιτιστικών εξαγωγών, αλλά και υπηρεσιών που διευρύνουν το δυνητικό πολιτιστικό κοινό, όπως ο υποτιτλισμός θεατρικών παραστάσεων και όπερας
 • Ψηφιακές ξεναγήσεις με τη χρήση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας
 • Ψηφιακές μουσειοσκευές, ψηφιακά εκπαιδευτικά προγράμματα, κ.λπ.

Δράση 2: Χρηματοδότηση για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων έκδοσης βιβλίων, η οποία αφορά:

 • Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς
 • Προμήθεια εξοπλισμού για την παραγωγή e-books και audio books
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού εξοπλισμού, εξειδικευμένου λογισμικού, εφαρμογών ηλεκτρονικών πληρωμών, κ.λπ.
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών καταστημάτων, e-marketplaces, κ.λπ.

 

δειτε ακομα