Στη ΣΕΕ: Οι αποδοχές των Ελλήνων Ευρωβουλευτών είναι αφορολόγητες και δεν υπόκεινται σε εισφορά αλληλεγγύης

Μετά από μια προσφυγή του πρώην ευρωβουλευτή Νότη Μαριά, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι οι αποζημιώσεις-αποδοχές των Έλληνων ευρωβουλευτών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ψηφιστούν από τη Βουλή με ειδική νομοθετική ρύθμιση για να μπορούν να φορολογηθούν από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το Σύνταγμα. Επίσης, αποφάσισε ότι δεν πρέπει να υπάγονται στην επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την γνωμοδότησή του (70/2021), αποφάσισε ότι οι αποζημιώσεις-αποδοχές των ευρωβουλευτών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής προέλευσης και υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Αυτή η γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Στη συνέχεια, ο κ. Μαριάς κλήθηκε να υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση τροποποίησης για τα ποσά των αποζημιώσεων-αποδοχών των φορολογικών ετών 2016-2021. Έπειτα, προσέφυγε στο ΣτΕ υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ΑΑΔΕ αποτελεί ψευδοερμηνευτική εγκύκλιο και επιβάλλει φορολογικό βάρος, χωρίς να υπάρχει ειδική νομοθετική διάταξη και χωρίς να έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην υπ΄ αριθμ. 431/2023 απόφασή του, το Β΄ Τμήμα του ΣτΕ δικαίωσε τον κ. Μαρ

δειτε ακομα