Σταϊκούρας: Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να απορροφήσει τυχόν κλυδωνισμούς από τις διεθνείς αγορές

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σε καλύτερη θέση σήμερα από ό,τι πριν από τέσσερα χρόνια και μπορεί να απορροφήσει τυχόν κλυδωνισμούς από τις διεθνείς αγορές. Ο κ. Σταϊκούρας εξήγησε ότι οι τράπεζες έχουν εξυγιάνει τους ισολογισμούς τους με τη χρήση του προγράμματος «Ηρακλής» και διαθέτουν μονοψήφιους δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επιπλέον, οι τράπεζες έχουν ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητά τους μέσα από την αύξηση των καταθέσεων και την πρόσβαση στις αγορές. Επιπλέον, οι τράπεζες διατηρούν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αρκετά πιο υψηλά του ελάχιστου ορίου και έχουν επανέλθει σε κερδοφορία μετά από μία σειρά ζημιογόνων χρήσεων. Ωστόσο, ο κ. Σταϊκούρας επισημαίνει ότι δεν χωράει εφησυχασμός καθώς οι αβεβαιότητες παγκοσμίως είναι ακόμα υψηλές.Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις στη διασφάλιση της αναγκαίας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ελλάδα. Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, δηλώνει ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να μεριμνά για την αναγκαία χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Ο κ. Σταϊκούρας υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα έχει κερδίσει πολλές μάχες στην πορεία της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και μπορεί να κερδίσει και τη μάχη του εκσυγχρονισμού του κράτους με αποφασιστικότητα και δημιουργική δράση. Αυτό απαιτεί ευθύνη από όλους μας, ατομική και συλλογική, για να αποκτήσουμε ένα καλύτερο κράτος με περισσότερη λογοδοσία, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια.

δειτε ακομα