Πτώχευση τραπεζών – Αμερική: Ο Χρήστος Σταϊκούρας δηλώνει ότι η Ελλάδα θα αντέξει οποιεσδήποτε διεθνείς αναταράξεις.

Σύμφωνα με τον Χρήστο Σταϊκούρα, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σήμερα σε καλύτερη θέση από ότι πριν από τέσσερα χρόνια και μπορεί να απορροφήσει τυχόν κλυδωνισμούς από τις διεθνείς αγορές. Οι τράπεζες έχουν εξυγιάνει τους ισολογισμούς τους με τη χρήση του προγράμματος Ηρακλής και διαθέτουν μονοψήφιους δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επίσης, έχουν ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητά τους μέσα από δύο πυλώνες: αύξηση των καταθέσεων και πρόσβαση στις αγορές. Οι τράπεζες διατηρούν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αρκετά πιο υψηλά του ελάχιστου όρου και έχουν επανέλθει σε κερδοφορία μετά από μία σειρά ζημιογόνων χρήσεων. Οι αβεβαιότητες παγκοσμίως είναι πολλές και η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα συνεχίσει να μεριμνά για την διασφάλιση της αναγκαίας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

δειτε ακομα