Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις προτεραιότητα τιθασεύουν σε μοντέλο Ισραηλινού στρατού

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, ετοιμάζει αλλαγές στο σύστημα προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων μοντελοποιώντας τον ισραηλινό στρατό. Η προσπάθεια αυτή ξεκινά με τη δημιουργία του Κλάδου Μετεξέλιξης, Καινοτομίας και Αμυντικής Τεχνολογίας και του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας.

Οι αλλαγές αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, την ένταξη νέων τεχνολογιών και στην ενίσχυση της συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, σε μια ευρύτερη διαδικασία μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο νέος Κλάδος θα επικεντρωθεί στη μετεξέλιξη, την καινοτομία και την αμυντική τεχνολογία, συντείνοντας στην προσαρμογή των ενόπλων δυνάμεων στις νέες προκλήσεις του σύγχρονου πεδίου των επιχειρήσεων.

Η δημιουργία του Κλάδου αποτελεί μέρος της γενικότερης προσπάθειας για βελτίωση της άμυνας με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και την εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας θα συνεργαστεί με νομικά πρόσωπα για τον σχεδιασμό και την παραγωγή νέων συστημάτων, με έμφαση στην ενσωμάτωση τοπικών εταιρειών και ιδρυμάτων. Αν ξένα πρόσωπα αναλάβουν έργα, προβλέπεται σημαντική συμμετοχή ελληνικών φορέων.

Η εγκαθίδρυση αυτής της νέας δομής αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της χώρας για τη συνεχή βελτίωση και εξέλιξη του τομέα της άμυνας, παρακολουθώντας τις προόδους σε τεχνολογία και εξοπλισμό.

δειτε ακομα

δειτε ακομα