Ο Μητσοτάκης στην COP28

Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ανέφερε τη δράση της χώρας μας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάγκη προστασίας από τις κλιματικές αλλαγές. Αναφέρθηκε στη μείωση της χρήσης άνθρακα, την ανάπτυξη της οικονομίας και την κινητοποίηση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Δήλωσε ότι η χώρα έχει μειώσει την χρήση άνθρακα κατά 8% και τους ϡυπούς κατά 43% από το 2005, ενώ έχει επιτύχει υψηλή διείσδυση της αιολικής ενέργειας. Επίσης, κάνει επενδύσεις στην ανθεκτικότητα και δηλώνει την ανάγκη για περισσότερους πόρους και μείωση του κενού προσαρμογής. Τέλος, ανέφερε την ανάγκη για μια δίκαια μετάβαση για τις κοινωνίες που έχουν την ευθύνη απέναντι στην κοινή μας κληρονομιά.

δειτε ακομα

δειτε ακομα