Προηγουμένως, είχε ανεξαρτητοποιηθεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος και ο Μιχάλης Γαυγιωτάκης.