Νέος Νόμος για την Καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις σε Υπουργικό Συμβούλιο

Σήμερα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για την Καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις, με σκοπό την έρευνα, ανάπτυξη και μοντέρνα προσέγγιση για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού πλαισίου των Στρατιωτικών Ιδρυμάτων. Το νομοσχέδιο εντάσσεται στην «Ατζέντα 2030», που επιδιώκει νέες προσεγγίσεις για τις Ένοπλες Δυνάμεις στην εποχή των τεχνολογικών εξελίξεων και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Αμυντικό Οικοσύστημα Καινοτομίας

Η δημιουργία ενός Αμυντικού Οικοσυστήματος Καινοτομίας είναι σημαντική για την υποστήριξη της Έρευνας και της Ανάπτυξης, με έμφαση σε στρατιωτικές και πολιτικές εφαρμογές, σύμφωνα με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Η Ελλάδα αξιοποιεί εμπειρίες από κράτη όπως ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ισραήλ.

Στόχος

Ο βασικός στόχος είναι η σύνδεση των αναγκών των ενόπλων δυνάμεων με την ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και του λογισμικού.

Συμμετέχοντες

Στο Αμυντικό Οικοσύστημα θα συμμετέχουν επίσης τα Κέντρα Ερευνών των Ενόπλων Δυνάμεων και οι Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές. Η ανάπτυξη του Οικοσυστήματος θα γίνει από ένα ειδικό στελεχιακό σύνολο, το οποίο θα συγκεντρώνει εμπειρίες από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Αξιοποίηση Διεθνών Σχέσεων

Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης Καινοτομίας θα χρησιμοποιήσει διεθνείς σχέσεις για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, με σκοπό την ενδυνάμωση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Αποδεδειγμένο Σύστημα

Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας αποτελεί ένα απόλυτα λειτουργικό σύστημα, με εμπεδωμένη διαδικασία χρηματοδότησης και ανάπτυξης προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

δειτε ακομα

δειτε ακομα