Νέο Νομοσχέδιο για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση σε Διαβούλευση

Ένα νομοσχέδιο που σχετίζεται με την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης βρίσκεται σε διαβούλευση από το υπουργείο Υγείας. Αυτή η μεταρρύθμιση ξεκίνησε πριν 30 χρόνια με τον Νόμο 2716/1999.

Ο στόχος του είναι να βελτιωθεί το σύστημα οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη χώρα μας. Με το νέο αυτό πλαίσιο, ο στόχος είναι να τοποθετηθούν τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας στο επίκεντρο του εθνικού συστήματος υγείας, σέβοντας απόλυτα τα δικαιώματά τους και τις ανάγκες τους, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση ολοκληρώνεται με τη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΕΔΥΨΥ). Αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και οργανώνεται σε Περιφερειακά Δίκτυα που υπάγονται στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών.

Επιπλέον, δημιουργείται ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ), όπου συγκεντρώνονται και λειτουργούν όλοι οι φορείς θεραπείας εξαρτήσεων του δημόσιου τομέα με σεβασμό στις θεραπευτικές επιλογές.

Επιπλέον, δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την Επιδημιολογική Επιτήρηση και Θεραπευτική Διαχείριση των Ψυχικών Διαταραχών. Αυτό θα διευκολύνει την έγκαιρη πρόληψη και τη σωστή κατεύθυνση των ασθενών στις κατάλληλες υπηρεσίες.

Το υπουργείο Υγείας καλεί όλους τους φορείς, οργανισμούς και πολίτες να συμμετάσχουν στη διαβούλευση και να καταθέσουν τις απόψεις τους για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος ψυχικής υγείας στη χώρα μας.

δειτε ακομα

δειτε ακομα