Η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγές στο δημόσιο σύστημα

Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να θέσει στην ατζέντα της συνταγματικής αναθεώρησης ορισμένα σημαντικά θέματα που επηρεάζουν τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και τους δημόσιους υπαλλήλους. Τα ζητήματα αυτά αφορούν τη μισθολογική πορεία, τις προαγωγές, υποβαθμίσεις, παύσεις και μεταθέσεις που περιορίζονται από το υφιστάμενο σύνταγμα και αποτελούν εμπόδιο στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Ο κύριος στόχος των αλλαγών είναι να επιτευχθεί μεγαλύτερη ευελιξία στις διοικήσεις του Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΚΟ, μέσα από μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό θα διευκολύνει την προσαρμογή και την αύξηση της εργασιακής απόδοσης στον δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να μετατεθούν, να υποβιβαστούν ή να παύσουν χωρίς τη γνώμη ενός υπηρεσιακού συμβουλίου. Αυτό δημιουργεί περιορισμούς στη δράση των διοικήσεων στο δημόσιο σύστημα, όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης έχει επισημάνει ότι οι περιορισμοί αυτοί δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης στις διοικητικές της λειτουργίες. Οι αλλαγές που σχεδιάζονται θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της συνταγματικής αναθεώρησης, που αναμένεται να δρομολογηθεί σύντομα.

Ο Κ. Χατζηδάκης έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης, εξασφαλίζοντας τη ομαλή λειτουργία της ΔΕΗ και προωθώντας σημαντικά μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ.

δειτε ακομα

δειτε ακομα