Περιφέρεια Πελοποννήσου: Οι εργασίες ξεκίνησαν για τη νέα γέφυρα του Ευρώτα στη Σκάλα

Ο περιφερειάρχης της Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, τέθηκε σε λειτουργία τη νέα γέφυρα του Ευρώτα στη Σκάλα, της οποίας ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4,465,000 ευρώ, με σκοπό την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και τη διευκόλυνση των ντόπιων και των επισκεπτών. Η κατασκευή της γέφυρας αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες, ενώ παράλληλα εκπονούνται και βαίνουν προς ολοκλήρωση οι μελέτες δύο ακόμα εξαιρετικά σημαντικών έργων στην ίδια περιοχή -των παρακάμψεων Σκάλας και Βλαχιώτη. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο μελετητής του έργου της νέας γέφυρας, Κωνσταντίνος Λιόντος, προσέφερε δωρεάν τη μελέτη στη Περιφέρεια Πελοποννήσου και του επιδόθηκε τιμητική εγχάρακτη πλακέτα με τη μορφή του Πέλοπα.

Ο δήμαρχος Ευρώτα, Δήμος Βέρδος, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Περιφέρεια και τον περιφερειάρχη Π. Νίκα για το έργο της νέας γέφυρας.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή οδικών και τεχνικών έργων συνολικού μήκους 310 μέτρων και θα περιλαμβάνει μία νέα γέφυρα μήκους 90 μέτρων και δύο πεζοδρόμια πλάτους 2,10 μέτρων προκειμένου να διευκολύνει την κυκλοφορία και την ασφαλή διέλευση των πεζών. Επιπλέον, θα υπάρχει σήμανση κατά τη διάρκεια της κατασκευής της νέας γέφυρας για να εξασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια.

δειτε ακομα

δειτε ακομα