Περιφέρεια Ηπείρου: Σημαντικές αντιρρήσεις για τις μελέτες των περιοχών Natura

Προβληματισμοί και ενστάσεις  διατυπώθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, που έγινε στο  πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την «’’Εκπόνηση   Ειδικών Περιβαλλοντικών   Μελετών,   Σύνταξη   Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000” και ποιο συγκεκριμένα για τη μελέτη 11Α: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura   2000   της   Περιφέρειας   Ηπείρου   και   Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (μέρους)»

Στην τοποθέτησή του,  ο πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλης Γοργόλης εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για το περιεχόμενο της μελέτης σε σύγκριση με την πραγματική περιβαλλοντική απεικόνιση της περιοχής:

«Εμείς στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα ορθώσουμε τις απόψεις μας και τις κρίσεις μας. Θεωρώ πως έτσι όπως έχει διατυπωθεί η εισήγηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι πραγματικά σαν οι μελετητές να μην  έχουν έρθει μια μέρα να δουν τις περιοχές, να μην έχουν κάνει καμία αυτοψία στις περιοχές. Νομίζω ότι στο σχέδιο που βλέπουμε υπάρχουν αρκετές αστοχίες», σημείωσε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει εκφράσει ήδη τις απόψεις του, το 2013 και το 2019. Μάλιστα, το 2019 η απόφαση που έλαβε, έχει ληφθεί μετά από μεγάλη προσπάθεια των υπηρεσιακών παραγόντων, καθώς σε αυτή έχουν ληφθεί υπόψη απόψεις από πάρα πολλούς συλλογικούς φορείς, γνωμοδοτήσεις Δήμων και Φορέων Διαχείρισης. Μια απόφαση που  είναι δομημένη τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά νομικά, προκειμένου να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τη Λίμνη Παμβώτιδα».

Ο κ. Γοργόλης αναφέρθηκε σε σημεία της μελέτης που χρήζουν βελτίωσης και τροποποίησης, βάσει και της υπηρεσιακής εισήγησης. Ειδικότερα, έγινε αναφορά σε:

  • Απουσία δεδομένων δασικών χαρτών, οι οποίοι έχουν καταστεί οριστικοί και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ από τον Νοέμβριο του 2022
  • Θα πρέπει να επανεξεταστεί η ένταξη της περιοχής Natura GR2130008 «ΟΡΟΣ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ» στη Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας (σΠΠΒ) Λίμνης Παμβώτιδας, διότι γειτνιάζει με τη λίμνη Παμβώτιδα και για οποιαδήποτε νέα δραστηριότητα που αιτείται αδειοδότησης εντός των ορίων της, θα πρέπει να εξετάζεται η συνέργεια των επιπτώσεών της με το οικοσύστημα της περιοχής ΝATURA GR 2130005 «Λίμνη Ιωαννίνων (Παμβώτιδα)». Εξάλλου η περιοχή NATURA GR2130008 εντάσσεται στα όρια αρμοδιοτήτων του πρώην Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων (ΦΔΛΠ).
  • Ο ΠΕΣΔΑ Ηπείρου δεν εξετάζεται ως υπερκείμενος σχεδιασμός. Επιπλέον δεν λαμβάνονται υπόψιν οι προβλέψεις των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ), στα πλαίσια των οποίων προτείνονται οι χωροθετήσεις εγκαταστάσεων περιβαλλοντικών υποδομών.
  • Δεν έχει ληφθεί υπόψη η Σύνταξη του Περιφερειακού Σχεδίου Περιφέρειας Ηπείρου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή όπως αυτό είναι αναρτημένο στο site της Περιφέρειας Ηπείρου.
  • Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στη Μελέτη για τα υφιστάμενα σημεία υδροληψίας όπως είναι καταγεγραμμένα στο Εθνικά Σημείο Μητρώων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ).
  • Επιπλέον ασάφεια προκύπτει και από τον συσχετισμό του τομέα του Τουρισμού – Αναψυχής καθώς και των αντιπλημμυρικών έργων και έργων πυροπροστασίας και φύλαξης, για τα οποία αναφέρεται ότι καταγράφηκαν σημαντικές ελλείψεις στον προσδιορισμό και αντιστοίχιση των ειδικών χρήσεων με τις προβλεπόμενες στο ΠΔ 59/2018.
  • Δεν γίνεται καμία αναφορά στην ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων παρόλο που απεικονίζεται στους σχετικούς χάρτες.
  • Η περιοχή εγκατάστασης του ΕΕΛ Π.Ε. Ιωαννίνων πρέπει να ακολουθήσει τη νομοθεσία που αφορά τη ΖΟΕ περιοχής Ι.
  • Δεν γίνεται αναφορά στο σημαντικό πρόβλημα που δημιουργείται με την επεξεργασία των αποβλήτων αυτών των μονάδων, δηλαδή είτε η υποχρέωση των μονάδων να κατασκευάσουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, είτε η πρόβλεψη δημιουργίας μονάδων βιομάζας (καύση των αποβλήτων προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) η οποία λύνει και το πρόβλημα των παράνομων αποθέσεων πτηνο/κτηνοτροφικών αποβλήτων κυρίως στο λεκανοπέδιο.
  • Δεν υπάρχει πουθενά πρόβλεψη για δραστηριότητες και έργα άλλων μορφών ΑΠΕ όπως π.χ. βιομάζας, γεωθερμίας, αντλισιοταμιεύσεων κ.α.

δειτε ακομα

δειτε ακομα