ΥΠΑΑΤ: Φραγμός στις «ελληνοποιήσεις» ΠΟΠ προϊόντων με νομοσχέδιο

Σκοπός είναι να καθοριστούν οι έλεγχοι για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές κάθε προϊόντος ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ.

Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζονται ζητήματα που δυσκολεύουν την παρακολούθηση της εφαρμογής των πλαισίων για τα προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ / ΕΠΙΠ, καθώς και οι “ελληνοποιήσεις” που απαγορεύονται.

Με το νέο νομοσχέδιο διευκρινίζονται οι αρμοδιότητες των φορέων ελέγχου για πιο αποτελεσματικούς και αποδοτικούς ελέγχους.

Προβλέπονται υποχρεώσεις για τους παραγωγούς, διανομείς και εμπόρους γεωργικών προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, καθώς και δημιουργία Μητρώου Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων και Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ.

Στο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ διευκρινίζονται οι υποχρεώσεις για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, και προβλέπεται η δημιουργία μητρώου για τον έλεγχο και την πιστοποίηση.

Σκοπός είναι επίσης η αντιμετώπιση διοικητικών μέτρων και προστίμων από το ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ σε περίπτωση παραβάσεων.

Έχουν θεσπιστεί κριτήρια επιμέτρησης, συντελεστές, και δημιουργήθηκε Επιτροπή επιβολής κυρώσεων.

Οι έλεγχοι προβλέπονται να είναι τόσο τακτικοί όσο και επιτόπιοι, για διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Αναγνωρίζεται η ανάγκη προστασίας των γεωργικών προϊόντων και της ενημέρωσης των καταναλωτών.

δειτε ακομα

δειτε ακομα