Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Επίκληση στο ΣτΕ για τη νέα φορολογία

Οι επιχειρηματίες στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις πρόσφατες αλλαγές στη φορολογία. Αναμένεται η εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς ορισμένοι επηρεάζονται από το νέο φορολογικό πλαίσιο που περιλαμβάνει επιβάρυνση με δίδακτρα για κάθε κατάλυμα που διαθέτουν.

Με τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, οι ιδιοκτήτες που διαχειρίζονται τρία ή περισσότερα ακίνητα, θα πρέπει να ενεργοποιήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, μείωντας έτσι τα καθαρά τους εισοδήματα. Η αντίδραση της αγοράς ήταν προβλέψιμη, καθώς οι αλλαγές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό ρύθμισης του κλάδου σε επίπεδο Ε.Ε.

Ωστόσο, το πρόβλημα προέκυψε από μια εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που επέβαλε τα δίδακτρα ανά κατάλυμα αντί ανά εταιρεία. Η αντίδραση των ενδιαφερομένων ήταν έντονη, καθώς αυτό θα έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για τους επιχειρηματίες.

Η διεξοδική εξέταση του θέματος από το ΣτΕ θα διαμορφώσει το μέλλον του κλάδου. Εκτιμάται ότι η εν λόγω ρύθμιση θα οδηγήσει σε αναδιάρθρωση της αγοράς, με μια μεγάλη μερίδα των καταλυμάτων να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας τους ή να μεταβεί σε νέα μοντέλα διαχείρισης.

δειτε ακομα

δειτε ακομα