Προεξόφληση δανείων και έκδοση «πράσινου» ομολόγου

Κατά την πρώτη συνάντηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, με την ηγεσία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), θα αποσαφηνιστεί το πρόγραμμα δανεισμού για το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται τέσσερις επανεκδόσεις ομολόγων για τον Ιούλιο, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει καλύψει το πρόγραμμα δανεισμού, αλλά επιθυμεί να ενισχύσει την διαχείριση του χρέους και να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα. Επίσης, σχεδιάζεται η προεξόφληση δανείων από το πρώτο μνημόνιο και η έκδοση ενός «πράσινου» ομολόγου.

Σε σχέση με την προεξόφληση του χρέους, αναμένεται η καταβολή δύο δόσεων από το «μαξιλάρι» με τα ταμειακά διαθέσιμα των 34 δισεκατομμυρίων ευρώ, είτε προεξοφλώντας μέρος του ευρωπαϊκού χρέους είτε επικεντρώνοντας στα δάνεια του 2024. Επιπλέον, προγραμματίζεται η έκδοση ενός πράσινου ομολόγου από την Ελλάδα για ποσό έως 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Η έκδοση αυτή αναμένεται να συντελέσει στην ευθυγράμμιση της δημοσιονομικής πολιτικής του κράτους με τους εθνικούς στόχους βιωσιμότητας και να ενισχύσει την επενδυτική βάση της χώρας.

δειτε ακομα

δειτε ακομα