Τράπεζες: Ο χάρτης των υγιών και κόκκινων επιχειρηματικών δανείων

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι πλέον ασφαλής επιχειρηματικά δάνεια παρατηρούνται στις εταιρείες του κλάδου πετρελαιοειδών, στο χρηματοπιστωτικό κλάδο (ασφαλιστικές εταιρείες και κυρίως εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και δανείων), στην ενέργεια συνολικά, στις μεταφορές και αποθήκευση (logistics), στη ναυτιλία, στις εταιρείες ηλεκτρονικών μηχανημάτων και προϊόντων και στη χημική και φαρμακευτική βιομηχανία. Σε αυτούς τους κλάδους τα ποσοστά Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) είναι μηδαμινά έως και 5,2% στο σύνολο των επιχειρηματικών δανείων. Αντίθετα, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έχουν πληγεί αρκετά και μεταφέρουν μεγάλο βάρος των ΜΕΔ, ενώ συγκεκριμένοι κλάδοι έχουν τα περισσότερα κόκκινα δάνεια.

Στα 4,4 δισ. ευρώ, φθάνουν συνολικά όλων των ειδών τα ΜΕΔ με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και ποσοστό 64,4% των επιχειρηματικών ΜΕΔ παραμένει χωρίς ρύθμιση. Δυστυχώς, η πανδημία έχει επηρεάσει αρνητικά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και αυξήσει το ποσοστό των κόκκινων δανείων σε εστίαση, καταλύματα και εμπόριο, καθώς και στις αγροτικές επιχειρήσεις. Η εισβολή στην Ουκρανία έχει επηρεάσει επίσης, τις αγροτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, οι υψηλότερες εκτεθειμένες κατηγορίες σε ΜΕΔ καταγράφονται στους κλάδους της εστίασης, των κατασκευών, του εμπορίου, της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, των καταλυμάτων, των αγροτικών δραστηριοτήτων και της μεταποίησης. Αντίθετα, οι πλέον ασφαλείς κλάδοι είναι οι εταιρείες πετρελαιοειδών, οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, η ενέργεια, η μεταφορά και αποθήκευση, η ναυτιλία, οι εταιρείες ηλεκτρονικών μηχανημάτων και προϊόντων, και η χημική και φαρμακευτική βιομηχανία.

δειτε ακομα