Το τέλος χαρτοσήμου γίνεται ψηφιακό: Πού θα επιβάλλεται

Ένα νομοσχέδιο προβλέπει την αντικατάσταση του τέλους χαρτοσήμου με το ψηφιακό τέλος σε πολλές συναλλαγές. Αυτή η αλλαγή φαίνεται αναγκαία με την ψηφιοποίηση των συναλλαγών στην εποχή μας.

Με την εφαρμογή του ψηφιακού τέλους, πολλές διαφορές στις φορολογικές υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν, αποφεύγοντας τα πρόστιμα που προκύπτουν λόγω έλλειψης σαφήνειας.

Με το νέο σύστημα, θα υπάρχει και κωδικοποίηση των συναλλαγών που επηρεάζονται, καθώς και τις εξαιρέσεις που θα ισχύουν.

Ανάμεσα στις αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο, είναι η επιβολή του ψηφιακού τέλους σε όλες τις συναλλαγές, ανεξάρτητα αν είναι έγγραφες ή ψηφιακές. Επίσης, διευκρινίζονται θέματα που αφορούν σε φορολογικές κατοικίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Οι αλλαγές αυτές προσπαθούν να φέρουν σαφήνεια και διαφάνεια στις συναλλαγές, αποφεύγοντας τις δυσκολίες που υπήρχαν στο παλιό σύστημα.

δειτε ακομα

δειτε ακομα