Το 2022 η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων ξεπέρασε το 12% – Προειδοποίηση από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 12,1% για τα νέα διαμερίσματα και 12,2% για τα παλαιά το δ΄ τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Επίσης, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 11,1% για το 2022, έναντι αύξησης 7,6% το 2021. Η αύξηση των τιμών ήταν 12,1% για τα νέα διαμερίσματα και 12,2% για τα παλαιά διαμερίσματα το δ΄ τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 11,8%, έναντι αύξησης 8,2% το 2021, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 10,5%, έναντι αύξησης 7,2% το 2021.

Στην Αθήνα, η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων ήταν 15,2%, στη Θεσσαλονίκη 14,5%, στις άλλες μεγάλες πόλεις 10,3% και στις λοιπές περιοχές της χώρας 6,3% το δ΄ τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2021 ήταν 13,0%, 11,8%, 10,0% και 7,4% αντίστοιχα για το σύνολο του 2022.

Για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 13,0% το δ΄ τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2021, ενώ για το 2022 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 11,5%.

δειτε ακομα