Θετικά σχόλια από το Eurogroup για τον ελληνικό προϋπολογισμό

Η συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης (Eurogroup) στις Βρυξέλλες σήμερα, προκάλεσε θετικά σχόλια με δήλωση που αναφέρει το γεγονός ότι το προσχέδιο προϋπολογισμού της Ελλάδας και άλλων έξι χωρών της ευρωζώνης είναι εναρμονισμένα με τις δημοσιονομικές συστάσεις του Συμβουλίου, βασιζόμενα στην αξιολόγηση της Επιτροπής.

Επίσης, επισημαίνεται ότι η δημοσιονομική πολιτική στο Βέλγιο και τη Γαλλία προβλέπεται να είναι συσταλτική. Το Eurogroup καλεί αυτές τις χώρες να εξετάσουν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις συστάσεις του Συμβουλίου.

Σημαντική είναι και η αύξηση των επενδύσεων στην ευρωζώνη, με έμφαση στην αποτελεσματική απορρόφηση των κονδυλίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλων κεφαλαίων της ΕΕ.

Το Eurogroup επίσης χαιρετίζει το γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη μέλη της ευρωζώνης προγραμματίζουν την τερματισμό των μέτρων ενεργειακής στήριξης, καλώντας αυτές τις χώρες να χρησιμοποιήσουν τις σχετικές αποταμιεύσεις για τη μείωση των κρατικών ελλειμμάτων.

δειτε ακομα

δειτε ακομα