Τα οφέλη για την Ελλάδα από την επανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας

Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τον οίκο DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS/”>DBRS Ratings μετά από 13 χρόνια έχει θετικές επιδράσεις στην ελληνική οικονομία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους δανεισμού του ελληνικού δημοσίου και των ελληνικών τραπεζών, καθώς και την αύξηση των επενδύσεων και τη βελτίωση του χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να συνεχίσει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να βελτιώσει τη δημοσιονομική εξυγίανση και να αποκαταστήσει τη σταθερότητα στο τραπεζικό σύστημα. Αυτό αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία.

Η επόμενη αξιολόγηση από τον οίκο Moody’s αναμένεται να γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ οι αξιολογήσεις από τον οίκο Standard & Poor’s και τον οίκο Fitch θα πραγματοποιηθούν στις 20 Οκτωβρίου και 1 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας θα έχει θετικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία, καθώς οι όροι δανεισμού θα είναι πιο ευνοϊκοί. Αυτό θα επιτρέψει στις τράπεζες να παρέχουν ρευστότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με καλύτερους όρους. Μετά από 14 χρόνια, το κόστος δανεισμού δεν θα είναι πλέον ένα μειονέκτημα για τη χώρα.

δειτε ακομα

δειτε ακομα