Τα Κέντρα Είσπραξης Οφειλών ξεκινούν να λειτουργούν – Ποιοι είναι οι στόχοι τους;

Τα δύο νέα Εισπρακτικά Κέντρα (ΚΕΒΕΙΣ) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα αρχίσουν να λειτουργούν από τις 25 Σεπτεμβρίου, με στόχο να εισπράξουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη που ανέρχονται στα 105 δισ. ευρώ. Η ΑΑΔΕ προτίθεται να καταγράψει τους μεγάλους οφειλέτες και να προχωρήσει σε πλειστηριασμούς και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να αυξήσει τις εισπράξεις. Οι αρμοδιότητες των ΚΕΒΕΙΣ περιλαμβάνουν την επιβολή μέτρων για την αποπληρωμή χρεών, τον έλεγχο των φορολογουμένων, την κατηγοριοποίηση των οφειλετών και την παρακολούθηση της εξέλιξης των οφειλών.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2023, τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανέρχονταν στα 104,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων εισπράχθηκαν 78,6 δισ. ευρώ. Μόνο το 4,8% των οφειλών έχουν μπει σε πρόγραμμα τμηματικής εξόφλησης. Οι οφειλέτες διακρίνονται σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, με τα φυσικά πρόσωπα να αποτελούν το 53,5% των χρεών. Οι υπόλοιπες οφειλές περιλαμβάνουν πρόστιμα αξίας 34,1 δισ. ευρώ, με τα 14 δισ. ευρώ να θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης.

δειτε ακομα