Συζήτηση με τον Γιάννη Στουρνάρα για τις προκλήσεις των τραπεζών λόγω κλιματικής αλλαγής

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες λόγω περιβαλλοντικών κινδύνων και κλιματικής αλλαγής.

Οι φυσικές καταστροφές, που αυξάνονται σε συχνότητα και ένταση, μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένες αβεβαιότητες και ζημίες για τις τράπεζες. Επιπλέον, η μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών απαιτεί πράσινες πρακτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, που θέτουν προκλήσεις για τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Για να αντιμετωπίσουν αυτούς τους κινδύνους, οι τράπεζες πρέπει να τους ενσωματώσουν στη διακυβέρνησή τους και στην πολιτική τους για τη διαχείριση κινδύνων.

Το νέο εποπτικό πλαίσιο που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025 ζητά από τις τράπεζες να καταρτίσουν σχέδια για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050.

Οι διαρθρωτικές αλλαγές για την πράσινη ανάπτυξη μπορούν να προσφέρουν νέες ευκαιρίες εσόδων για τις τράπεζες, όπως επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βιώσιμες γεωργικές πρακτικές.

ywAAAAAAQABAAACAUwAOw==

Για να αναδειχθούν αυτές οι ευκαιρίες, οι τράπεζες πρέπει να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους στους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Γενικά, η κλιματική αλλαγή είναι μια πολύπλευρη πρόκληση για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά η ευαισθητοποίηση και προετοιμασία μπορούν να βοηθήσουν τις τράπεζες να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις προκλήσεις.

δειτε ακομα

δειτε ακομα