Στουρνάρας: Οι ελληνικές τράπεζες δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα – Η ΕΚΤ δεν θα αυξήσει τα επιτόκια ξανά.

ηκε στην προηγούμενη κρίση ήταν η αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ. Πιστεύετε ότι υπάρχει κίνδυνος να συμβεί κάτι παρόμοιο στο μέλλον;

Γ. Στουρνάρας: Όχι, δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόβλημα στο ελληνικό ή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Πιστεύω ότι η ΕΚΤ δεν θα αυξήσει τα επιτόκια στο εγγύς μέλλον και ότι θα διατηρήσει την πολιτική της σταθερότητας. Επίσης, έχουμε εφαρμόσει σκληρές μεταρρυθμίσεις στις ελληνικές τράπεζες και έχουμε βελτιώσει τη διαχείριση τους, καθώς και τη διαφάνεια και την εποπτεία τους. Συνεπώς, πιστεύω ότι είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι για τυχόν προβλήματα στο μέλλον.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, δηλώνει αισιόδοξος για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και τις τράπεζες στην Ελλάδα σε συνέντευξή του στο CNBC. Ο κ. Στουρνάρας εκτιμά ότι το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα διαθέτει επαρκή κεφαλαιακή βάση και επαρκή ρευστότητα και ότι οι αρμόδιες αρχές είναι πολύ σοφότερες σήμερα από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια. Επιπλέον, πιστεύει ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στο ελληνικό ή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και ότι δεν θα υπάρξουν άλλες αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Στη συνέχεια, ο κ. Στουρνάρας εξηγεί ότι η αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ ήταν μια αιτία για τη μετάδοση στο τραπεζικό σύστημα κατά την προηγούμενη κρίση. Ωστόσο, πιστεύει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να συμβεί κάτι παρόμοιο στο μέλλον, καθώς η ΕΚΤ δεν θα αυξήσει τα επιτόκια στο εγγύς μέλλον και έχουν εφαρμόσει σκληρές μεταρρυθμίσεις στις ελληνικές τράπεζες και βελτιώσει τη διαχείριση τους, καθώς και τη διαφάνεια και την εποπτεία τους.

Τέλος, ο κ. Στουρνάρας πιστεύει ότι το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη βρίσκεται σήμερα σε πολύ καλύτερη κατάσταση και είναι ανθεκτικό, ενώ είναι έτΗ συνέντευξη με τον Γ. Στουρνάρα αφορά τις επιπτώσεις της αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ και την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος στην ΕΕ. Ο Γ. Στουρνάρας δηλώνει ότι η αύξηση των επιτοκίων ήταν αναγκαία για την αντιμετώπιση των ευπαθειών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επίσης, αναφέρει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές ευπάθειες στο τραπεζικό σύστημα της ΕΕ και η πιθανότητα μετάδοσης είναι πολύ μικρή σήμερα. Ωστόσο, δεν θα παρέχουν πλέον καθοδηγητικές ενδείξεις για το μέλλον και θα αποφασίζουν σε κάθε συνεδρίαση με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Επίσης, ο Γ. Στουρνάρας πιστεύει ότι είμαστε κοντά στο τέλος του κύκλου αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής και δεν θεωρεί ότι θα υπάρξει πρόβλημα στο ελληνικό ή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Στη συνέχεια, ο Steve Sedgwick αναφέρει το δημόσιο χρέος ως ένα πρόβλημα και ερωτά αν υπάρχουν ευπάθειες στο τραπεζικό σύστημα της ΕΕ. Ο Γ. Στουρνάρας απαντά ότι δεν υπάρχουν σημαντικές ευπάθειες και η πιθανότητα μετάδοσης είναι πολύ μικρή σήμερα.Το υπέρογκο δημόσιο χρέος αποτελεί τον κύριο λόγο για τον φαύλο κύκλο που αντιμετωπίζει το κράτος. Πολλές τράπεζες κατέχουν ένα μεγάλο μέρος αυτού του χρέους και έχουν στενή σχέση με το κράτος, καθιστώντας το πιθανό να αντιμετωπίσει μελλοντικές κρίσεις.

Ο Γιάννης Στουρνάρας υποστηρίζει ότι οι τράπεζες είναι πιο ισχυρές σήμερα και έχουν καλύτερους δείκτες ρευστότητας, ενώ οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν έδειξαν προβλήματα στις ευρωπαϊκές τράπεζες, καθιστώντας απίθανο το ενδεχόμενο να υπάρξει πρόβλημα στο μέλλον.

Οι μικρές τράπεζες και οι μεγάλες τράπεζες αντιμετωπίζουν λίγο-πολύ τις ίδιες εποπτικές παραμέτρους, επομένως δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Οι συγχωνεύσεις τραπεζών είναι ευπρόσδεκτες, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει μια εμπορική ευκαιρία.

Η συμφωνία διάσωσης σημαίνει ότι οι κάτοχοι μετατρέψιμων ομολογιών CoCos θα χάσουν όλα τα χρήματά τους, ενώ ορισμένοι από όσους έχουν επενδύσει σε μετοχές θα πάρουν μέρος των χρημάτων τους πίσω σε αυτό το στάδιο.Το μέτρο των κεφαλαιακών διαρθρώσεων δημιουργήθηκε στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, με σκοπό να λειτουργήσει ως μια μορφή στήριξης της ρευστότητας των τραπεζών. Ωστόσο, αναρωτιούνται αν αυτό θα αποτελέσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο, καθώς οι κάτοχοι αυτού του τμήματος της δομής είναι πιο ευάλωτοι από τους μετόχους. Επίσης, αναρωτιούνται αν θα δούμε αυξημένη απροθυμία των επενδυτών να κατέχουν αυτό το μέρος της δομής χρηματοδότησης των τραπεζών.

Ο Γιάννης Στουρνάρας θεωρεί ότι η εμπορική συμφωνία στην Ελβετία δεν ήταν εξυγίανση, αλλά κάτι που συνέβη για το γενικότερο όφελος και το κοινό όφελος. Κατά την άποψή του, αυτό που πρυτάνευσε στην προκειμένη περίπτωση ήταν η ανάγκη να συνάψουν μια συμφωνία, κάτι που έκαναν με επιτυχία και το θεωρεί ευπρόσδεκτο.

Η Karen Tso ευχαρίστησε τον Γιάννη Στουρνάρα για το χρόνο του και τη συμμετοχή του στη συζήτηση.

δειτε ακομα