Στουρνάρας: Τα «πρέπει» της επόμενης κυβέρνησης στην οικονομική πολιτική

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας, σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε στην «Καθημερινή της Κυριακής» αναφέρει τα «πρέπει» της επόμενης κυβέρνησης όσον αφορά στην οικονομική πολιτική. Ενώ αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, που αντικατοπτρίζεται στις χαμηλές αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, εστιάζει στα χρονίζοντα διαρθρωτικά προβλήματα όπως:

  • Οι καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης
  • Η γραφειοκρατία και η αναποτελεσματικότητα που παρατηρείται σε ορισμένους τομείς της δημόσιας διοίκησης
  • Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου
  • Η υστέρηση σε ορισμένες βασικές υποδομές
  • Η μικρή συμμετοχή των γυναικών και των νέων στην αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με τη δυσμενή εξέλιξη του δημογραφικού
  • Η ανεπαρκής καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
  • Ελλείψεις στο λεγόμενο «τρίγωνο της γνώσης» (παιδεία–έρευνα‒καινοτομία)
  • Οι οιονεί ολιγοπωλιακές συνθήκες σε συγκεκριμένες αγορές αγαθών και υπηρεσιών
  • Οι στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας

Ειδική αναφορά γίνεται και στο πολύ υψηλό έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο ερμηνεύεται ότι υποδηλώνει υπερβολική εθνική δαπάνη σε σχέση με την εγχώρια παραγωγή και τις αποταμιεύσεις.

Τα παραπάνω διαρθρωτικά προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν από την επόμενη κυβέρνηση για να συνεχίσει η ελληνική οικονομία να βελτιώνεται.

δειτε ακομα