Οι influencers και οι “μαύρες” πωλήσεις στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί «έξυπνους» ελέγχους στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η έρευνα και επιθεώρηση των αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εντοπισμό μη αναφερόμενων εισοδημάτων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στη συνέχεια, θα εξεταστούν οι αναρτήσεις των “influencers” της εποχής και θα αξιολογηθεί η πιθανότητα αναφοράς υποκείμενων πωλήσεων και εισοδημάτων.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ σκοπεύουν να διασταυρώσουν στοιχεία από τις αναρτήσεις τους στα Facebook, Instagram και TikTok με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος που καταθέτουν. Έτσι, θα αξιολογηθούν πλήρως τα έσοδα και οι οικονομικές συναλλαγές ως influencers και θα διερευνηθούν περαιτέρω τα αδήλωτα εισοδήματα και οι μη καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος.

Οι ελεγκτές θα επικεντρωθούν στις συναλλαγές με προϊόντα και υπηρεσίες, και στον τρόπο ζωής των influencers, υποδηλώνοντας τον στόχο τους για εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και φοροδιαφυγής.

Με στόχο την εντοπισμό μαϊμού επιχειρήσεων, η ΑΑΔΕ θα εξετάσει τα εταιρικά στοιχεία των επιχειρήσεων και τις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών μέσω των social media. Επίσης, θα ελεγχθεί η ακαταλληλότητα των διαδικτυακών συναλλαγμάτων με την ισχύουσα νομοθεσία που επιτρέπει και απαιτεί τον εκτελωνισμό και την καταβολή του φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

δειτε ακομα