Ρύθμιση οφειλών με δυνατότητα εξόφλησης σε έως 120 δόσεις: Πότε θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα – Η ανακοίνωση του Σταϊκούρα.

Ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, Χρήστος Σταϊκούρας, ανακοίνωσε την άνοιξη της πλατφόρμας για τη ρύθμιση οφειλών έως και 120 δόσεις. Επίσης, αναφέρθηκε σε άλλα μέτρα, όπως την αύξηση του κατώτατου μισθού και την έναρξη του προγράμματος “Σπίτι μου”, το οποίο παρέχει φθηνά σπίτια σε νέους έως 39 ετών. Επίσης, ανακοίνωσε την αναβίωση των ρυθμίσεων των 72 έως 120 δόσεων για τους οφειλέτες που τις έχασαν και τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών πολιτών προς Δήμους σε έως και 72 δόσεις.

Για να αναβιώσει η ρύθμιση των 100 δόσεων, ο οφειλέτης πρέπει να έχει ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Αν έχει απωλέσει την πάγια ρύθμιση στο παρελθόν, μπορεί να έχει ένταξη στην πάγια ρύθμιση με τους όρους της δεύτερης ευκαιρίας, υπό τον όρο ότι θα ρυθμίσει το σύνολο των οφειλών του. Επίσης, οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς Δήμους σε έως και 72 δόσεις.

Οι ανακοινώσεις του υπουργού Οικονομικών έχουν ως στόχο την ενίσχυση των πολιτών που δυσκολεύονται λόγω της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας, και προσφέρουν διάφορες επιλογές για τη ρύθμιση των οφειλών τους. Η κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει την κοινωνική δικαιοσύνη και να βοηθήσει τους πολίτες να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές δυσκολίες.Οι υπόχρεοι για τις οφειλές τους προς τους Δήμους πρέπει να υποβάλουν αίτηση έως τις 30 Ιουνίου 2023 μέσω του διαδικτυακού τόπου του Δήμου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ειδικής εφαρμογής του αρμόδιου Δήμου ή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Το άρθρο 90 αναφέρει ότι οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου 2021 και έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε 36 δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, ετησίως υπολογιζόμενο, είτε σε έως 72 δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, ετησίως υπολογιζόμενο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ. Σε περίπτωση ένταξης στη νέα ρύθμιση ισχύουν όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η νομοθεσία, όπως η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας και η αναστολή της συνέχισης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί των οφειλών που ρυθμίζονται.Η παραπάνω παράγραφος αναφέρει ότι οι οφειλές που εντάσσονται σε εξυπηρετούμενες κατά την 1η Φεβρουαρίου 2023 πάγιες ρυθμίσεις μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν αποκλειστικά τέτοιες οφειλές. Για να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση, ο οφειλέτης πρέπει να έχει ενταχθεί σε άλλη ενημερωμένη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του. Επιπλέον, οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή η ρύθμισή τους απαγορεύεται από άλλους νόμους εξαιρούνται από τη ρύθμιση. Τέλος, ο οφειλέτης πρέπει να ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων κατά περίπτωση.

δειτε ακομα