Ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για ανέργους: Λήγει η προθεσμία.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων για ανέργους, το οποίο προσφέρει εκπαίδευση σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0», είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU και στοχεύει στη διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 και ώρα 23:59, για συμμετοχή στα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν ένα θεωρητικό πρόγραμμα κατάρτισης που θα διαρκέσει έως 200 ώρες και θα αναπτύξει ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να περάσουν εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, και όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται σε έως 1.000 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Για να υποβάλουν αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης. Όλοι όσοι υποβάλουν αίτηση εντός της προθεσμίας και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ενταχθούν στο Μητρώο Ωφελούμενων και στη συνέχεια θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων.

δειτε ακομα