Ψηφιακές καταχωρίσεις γεννήσεων: Περίπου 250.000 σε τρία χρόνια

Η ψηφιακή δήλωση γέννησης έχει πλέον εδραιωθεί, με το 96% των φορέων που έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, να δηλώνουν ψηφιακά τη γέννηση ενός μωρού μέσω μιας μοναδικής κίνησης στο μαιευτήριο, χωρίς κόπο για τους νέους γονείς. Ειδικότερα, τα στοιχεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από 17 Φεβρουαρίου 2020 που ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία της εφαρμογής έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2023, αναφέρουν συνολικά 248.599 ψηφιακές δηλώσεις γέννησης, με 5.975 δηλώσεις γέννησης να πραγματοποιούνται ψηφιακά τον Μάρτιο 2023.

Στο ακόλουθο γράφημα φαίνονται οι ψηφιακές δηλώσεις γέννησης κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2022 – Μαρτίου 2023.

graf_1

Σε σύνολο 131 φορέων που έχουν αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή της δήλωσης γέννησης, 126 από αυτούς χρησιμοποιούν την εφαρμογή, δηλαδή περίπου το 96%, με 88 να είναι δημόσια νοσοκομεία και 43 ιδιωτικές κλινικές. Σημειώνεται ότι οι υπόλοιποι 5 φορείς που έχουν πρόσβαση, αλλά δεν έχουν καταχωρίσει δηλώσεις γέννησης μέχρι τώρα, είναι όλοι Κέντρα Υγείας, στα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί τοκετός μέχρι σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία πριν γίνει ψηφιακή ήταν πολύ χρονοβόρα, εμπλέκοντας πολλές υπηρεσίες και ουρές. Για αυτό, και όπως έχει τονίσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, η προτεραιότητα που δόθηκε και η επιλογή απλοποίησης και ψηφιοποίησης της δήλωσης γέννησης παιδιού έγινε, εκτός από σχηματικούς λόγους, επειδή «πρόκειται για μια από τις πιο πολύπλοκες διαδικασίες. Θα συνεχίσουμε να απλοποιούμε και να ψηφιοποιούμε τις διοικητικές διαδικασίες, ώστε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο και λειτουργικό κράτος».

Με βάση τα στοιχεία της ψηφιακής δήλωσης γέννησης για της 13 περιφέρειες της χώρας κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2022 – Μαρτίου 2023, παρατηρείται ότι το 45% των ψηφιακών δηλώσεων γέννησης γίνονται στη Περιφέρεια Αττικής (γράφημα 2).

graf_2

Τον Μάρτιο 2023, εκδόθηκαν συνολικά 7.443 ληξιαρχικές πράξεις γέννησης. Από αυτές, 6.015 εκδόθηκαν από τα αρμόδια ληξιαρχεία της χώρας, 54 από το ειδικό ληξιαρχείο Αθηνών και 1.374 από τα προξενεία της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Από την 1η Μαρτίου 2022 έως και τις 31 Μαρτίου 2023, παρατηρείται γενικά μια σταθερή αύξηση τόσο της απόδοσης ΑΜΚΑ στα νεογνά όσο και του πλήθους των καταχωρήσεων των νεογνών στο μητρώο ΕΦΚΑ. Καθ’ όλη τη χρονική περίοδο, παρατηρούνται υψηλά ποσοστά παροχής αυτών των δύο ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, τον Μάρτιο 2023, το 91,19% της συνολικής απονομής ΑΜΚΑ σε νεογνά στη χώρα, πραγματοποιήθηκε αυτόματα μέσω της ψηφιακής δήλωσης γέννησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό καταχωρίσεων νεογνών στον ΕΦΚΑ ανήλθε σε περίπου 86,29% τον ίδιο μήνα.

Ως τις 31 Μαρτίου 2023, υποβλήθηκαν συνολικά 329.495 αιτήσεις για επιδότηση τέκνων στον ΟΠΕΚΑ, εκ των οποίων 207.445 αιτήσεις υποβλήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της δήλωσης γέννησης, ποσοστό περίπου 63%.

δειτε ακομα

δειτε ακομα