Πρωτογενές πλεόνασμα 2023: 3 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού, το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στα 3 δισ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023. Επίσης, παρουσιάζεται πλεόνασμα ύψους 220 εκατ. ευρώ στον ισολογισμό του κρατικού προϋπολογισμού. Τέλος, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 15,7% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.

man holding a sword statue

(α) στα αυξημένα φορολογικά έσοδα του τριμήνου,

(β) στην είσπραξη ποσού 603 εκατ. ευρώ από ANFAs, που δεν είχε προβλεφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 και

(γ) στα αυξημένα έσοδα του ΠΔΕ.

Τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού δείχνουν πρωτογενές πλεόνασμα 3 δισ. ευρώ και πλεόνασμα 220 εκατ. ευρώ στον ισολογισμό για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 16,6%, φθάνοντας τα 18.564 εκατ. ευρώ. Η κατηγορία των φόρων ανέβηκε κατά 11,8%, κυρίως λόγω της παράτασης της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023. Επιπλέον, η βελτίωση της απόδοσης των φόρων εισοδήματος και του ΦΠΑ συνέβαλλαν στην αύξηση των εσόδων.

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 5.610 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 417 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 1.522 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 34 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 282 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 67 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 4.137 εκατ. ευρώ, και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 488 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 14 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο.

Τα επίσημα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού δείχνουν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε σε 3 δισ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2023, ενώ τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 18.564 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.648 εκατ. ευρώ ή 16,6% έναντι του στόχου. Τα έσοδα από τους φόρους και τις μεταβιβάσεις ήταν υψηλότερα από τους αντίστοιχους στόχους, ενώ τα έσοδα από τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και τα λοιπά τρέχοντα έσοδα ήταν επίσης αυξημένα σε σχέση με τους στόχους.

Η κατηγορία “Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων” δεν παρουσίασε έσοδα έναντι στόχου 2 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αυξήθηκαν κατά 342 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και ανήλθαν σε 1.687 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 88 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και ανήλθαν σε 1.503 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος αυξήθηκαν κατά 120 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και ανήλθαν σε 989 εκατ. ευρώ. Οι επιστροφές εσόδων αυξήθηκαν κατά 264 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και ανήλθαν σε 938 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού μειώθηκαν κατά 542 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και ανήλθαν σε 16.622 εκατ. ευρώ.

persons feet on white textile

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. λαμβάνει επιχορήγηση ύψους 502 εκατ. ευρώ για τις ανάγκες του Market Cross, ενώ το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης λαμβάνει επιχορήγηση ύψους 367 εκατ. ευρώ από υπερκέρδη παραγωγών ενέργειας. Οι επιχορηγήσεις πραγματοποιήθηκαν με ανακατανομή πιστώσεων από το αποθεματικό για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Οι πληρωμές για τις επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 2.029 εκατ. ευρώ, με υποεκτέλεση 174 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, το ΠΔΕ δαπάνησε 44 εκατ. ευρώ για μέτρα COVID-19, όπως ενίσχυση των φορέων υγείας και επιχορήγηση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για τη δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών καταστημάτων.

δειτε ακομα