Προκαταβολή επικουρικής σύνταξης – πληρωμή: Ποιοι δικαιούχοι θα δουν χρήματα στο λογαριασμό τους

Σήμερα, με εμβόλιμη πληρωμή, καταβάλλεται η προκαταβολή επικουρικής σύνταξης – συνολικού ύψους 65 εκατ. ευρώ – σε 37.500 δικαιούχους, έπειτα από την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της προκαταβολής επικουρικής σύνταξης και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να τη λάβουν;

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της προκαταβολής επικουρικής σύνταξης είναι ασφαλισμένοι για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί η επικουρική σύνταξή τους και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Έχει εκδοθεί ήδη η κύρια σύνταξή τους,
  2. Έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη επικουρικής ασφάλισης ή 4.500 ημέρες επικουρικής ασφάλισης,
  3. Η αίτηση για την χορήγηση επικουρικής σύνταξης έχει υποβληθεί πριν από 31η Δεκεμβρίου 2022.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πληρούσαν συνολικά 37.500 ασφαλισμένοι. Το υπόλοιπο 50% αφορά αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2022. Οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγξουν τον λογαριασμό τους για τη λήψη της προκαταβολής επικουρικής σύνταξης μαζί με τα αναλογούντα αναδρομικά.

Οι ασφαλισμένοι που δεν πληρούσαν σωρευτικά τις παραπάνω προϋποθέσεις ή παρουσίασαν άλλα νομικά ή τεχνικά κωλύματα ανέρχονται σε περίπου 7.200 και επιμερίζονται στις εξής κατηγορίες:

  • 4.800 ασφαλισμένοι που δεν συμπληρώνουν τα 15 έτη επικουρικής ασφάλισης ή δεν υποβλήθηκε το αίτημα λήψης επικουρικής σύνταξης έως 31 Δεκεμβρίου 2023

δειτε ακομα

δειτε ακομα