Προγραμματισμός Αιτήσεων για Ενισχύσεις σε Περιοχές ΔΑΜ

Οι δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στις λιγνιτικές περιοχές αναμένεται να ξεκινήσουν με σκοπό την πλήρη απορρόφηση των κονδυλίων. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ξεκινά την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024.

Δημοσίευση Προσκλήσεων

Έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις για τις παρακάτω δράσεις από την αρμόδια διαχειριστική Αρχή:

  • Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜμΕ στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, με προϋπολογισμό 65 εκατ. ευρώ.
  • Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜμΕ στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, με προϋπολογισμό 65 εκατ. ευρώ.

Επιχορηγήσεις

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου ΜμΕ μπορεί να κυμαίνεται από 500 χιλ. έως 12 εκατ. ευρώ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι με συγκριτικό τρόπο.

Δικαιούχοι

Χαρακτηρίζονται ως υφιστάμενες οι επιχειρήσεις με τουλάχιστον 1 πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την 1/1/2022. Επίσης, υφιστάμενες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και νέες οι επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση μετά την 1/1/2022.

Επιλέξιμες Δαπάνες

  • Δαπάνες για Κτίρια & Περιβάλλοντα Χώρο
  • Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων
  • Δαπάνες Λογισμικού
  • Δαπάνες Πιστοποίησης
  • Δαπάνες Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
  • Δαπάνες Προσωπικού

Υποβολή Αιτήσεων

  • Ημ. Έναρξης Υποβολών: 15/03/2024, 12.00
  • Ημ. Λήξης Υποβολών: 15/05/2024, 15.00

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΚΕ. Αιτήσεις με ανεπάρκεια στα υποχρεωτικά πεδία του συστήματος δεν θα γίνουν δεκτές.

Για τα νεότερα στην καθημερινότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενημερωθείτε στο SMEs Daily.

δειτε ακομα

δειτε ακομα