Πιο εύκολες από σήμερα οι μεταβιβάσεις ακινήτων – Αυτόματη συμπλήρωση του Ε9

Μετά την υποβολή των αιτήσεων για αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές ακινήτων μέσω του διαδικτύου, η ζωή των φορολογούμενων έχει γίνει πιο συναρπαστική τους τελευταίους μήνες. Το ηλεκτρονικό σύστημα του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ακινήτου, η κατάργηση των πιστοποιητικών και η απλοποίηση της διαδικασίας εκδίδοντας το έγγραφο Ε9, είναι μόνο μερικά από τα συναρπαστικά νέα που έχουν έρθει σήμερα. Επιπλέον, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της αυτόματης συμπλήρωσης του έγγραφου Ε9.

Οι φορολογούμενοι που πραγματοποιούν μεταβιβάσεις ακινήτων απολαμβάνουν πλέον μια πιο άνετη ζωή, καθώς οι νέες ρυθμίσεις προσφέρουν τα εξής:

  1. Νέο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ: Μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myAADE.gov.gr) και του συστήματος Περιουσιολογίου (Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ), από σήμερα (1/6) εκδίδονται τα καινούργια πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ. Τα νέα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ αποτελούν το “κλειδί” για τις μεταβιβάσεις ακινήτων και διευκολύνουν τους πολίτες που προχωρούν σε πώληση ακινήτου, καθώς βεβαιώνουν ότι το συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ (Ε9), χωρίς να απαιτείται από τον αιτούντα να έχει εξοφλήσει τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές για το ΕΝΦΙΑ.
  2. Αυτόματη συμπλήρωση του έγγραφου Ε9: Πριν από τη μεταβίβαση ενός ακινήτου, ο φορολογούμενος θα πρέπει να ενημερώνει τα στοιχεία του ακινήτου στο Περιουσιολόγιο – έγγραφο Ε9 έως το επόμενο έτος μεταβίβασης. Αφού υπογραφεί το συμβόλαιο και αναρτηθεί από τον συμβολαιογράφο, θα δημιουργείται αυτόματα μια ψηφιακή δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) μέσω της εφαρμογής myProperty, με τις απαραίτητες εισαγωγές, αλλαγές και διαγραφές στα στοιχεία των ακινήτων.
  3. Μεταβίβαση ακινήτου με προσύμφωνο: Στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων γίνονται πλέον μέσω προσύμφωνου, χωρίς την ανάγκη σύνταξης του τελικού συμβολαίου. Προϋπόθεση είναι το τελικό συμβόλαιο να μην υπερβαίνει τη διάρκεια δύο ετών από το προσύμφωνο.
  4. Κατάργηση πιστοποιητικού μη οφειλής από δωρεές και κληρονομιές: Το πιστοποιητικό που απαιτούνταν για τις δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, έχει καταργηθεί. Το ψηφιακό έγγραφο από την πλατφόρμα myPROPERTY, συνοδευόμενο από μια απλή υπεύθυνη δήλωση για τη μη αλλαγή των στοιχείων, έχει αντικαταστήσει το πιστοποιητικό.
  5. Περιορισμός δικαιολογητικών για βεβαίωση ΤΑΠ: Οι πολίτες πλέον χρειάζονται μόνο δύο ή τρία δικαιολογητικά για να λάβουν την βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), η οποία είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση. Η βεβαίωση ΤΑΠ εκδίδεται εντός πέντε ημερών βάσει των ηλεκτρονικών στοιχείων που διατηρεί ο δήμος, και με τις νέες ρυθμίσεις θα ισχύει μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την βεβαίωση ΤΑΠ είναι:
  • Για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα: Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος μαζί με απόδειξη πληρωμής και το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διαιρεμένης Ιδιοκτησίας.
  • Για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα: Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διαιρεμένης Ιδιοκτησίας και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για την μη χρήση του ακινήτου.
  1. Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου: Από την 1η Νοεμβρίου 2023, οι διαδικασίες μεταβίβασης ακινήτων πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου” της ΑΑΔΕ. Η λειτουργία αυτής της πλατφόρμας έχει ως στόχο την υποστήριξη των συμβολαιογράφων, πωλητών και αγοραστών στη σύναψη συμβάσεων, μέσω της απλοποίησης και ψηφιοποίησης της διαδικασίας συλλογής των 11 απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων.

δειτε ακομα