Παράταση υποβολής αιτήσεων πρώτης αρωγής για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές του Ιουλίου

Η υποβολή αιτήσεων πρώτης αρωγής για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2023 παρατείνεται έως τις 31η Αυγούστου 2023, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος για την υποβολή των αιτήσεων.

Επίσης, αλλάζει η ημερομηνία που λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία περιουσιακής κατάστασης για την πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, η οποία πλέον είναι η 14η Αυγούστου 2023.

fotia 10

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας arogi.gov.gr. Οι επιχειρήσεις, οι μη κερδοσκοπικοί χαρακτήρα φορείς και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που πλήττονται από τις πυρκαγιές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης ή στεγαστικής συνδρομής.

Για την χορήγηση της πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης θα γίνεται διασταύρωση των στοιχείων των αιτήσεων με τις εκτιμήσεις ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής. Επίσης, για την χορήγηση της πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής θα γίνει διασταύρωση των στοιχείων με την εκτίμηση και καταγραφή ζημιών από την Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.

Παρατηρείται ότι αν ο δικαιούχος υποβάλλει ψευδή δήλωση ή δεν υποβάλλει σχετικό φάκελο ή δεν κρίνεται δικαιούχος ή το αίτημά του απορρίπτεται, οφείλει να επιστρέψει το συνολικό ποσό που έχει λάβει από το Ελληνικό Δημόσιο.

δειτε ακομα

δειτε ακομα