Παράταση της αναστολής συμβάσεων στον κλάδο της γουνοποιίας

Παρατείνεται μέχρι τις 31/03/2024 το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας, λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία. Το μέτρο ισχύει από τον Ιούλιο 2022 έως τον Δεκέμβριο 2023, με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στην αριθμ. 67806/19-7-2022 (Β΄3796) ΚΥΑ.

Από 3/1/2024, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο στις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας για την υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Ιανουάριο 2024.

– Εντός της προθεσμίας από 3/1/2024 έως και 8/1/2024 υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που μπορεί να αφορούν όλο τον μήνα ή διαστήματα αυτού.

– Από 9/1/2024 και μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

δειτε ακομα

δειτε ακομα