Παράταση έως τα τέλη Οκτωβρίου για τις ενστάσεις στην επιστρεπτέα προκαταβολή

Οι περίπου 17.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που απέρριψαν από την επιστρεπτέα προκαταβολή θα πρέπει να περιμένουν άλλους 6 μήνες για να μάθουν αν οι ενστάσεις τους έγιναν αποδεκτές και αν θα λάβουν τις κρατικές ενισχύσεις. Η διαδικασία επανελέγχου των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου 2023. Η απόφαση παρέχει οδηγίες για τον τρόπο επανεξέτασης των ενστάσεων σε περιπτώσεις αιτήσεων και διορθωτικών δηλώσεων, αλλαγής της μορφής της επιχείρησης ή έναρξης και παύσης της δραστηριότητας. Οι ενισχύσεις θα πρέπει να επιστραφούν στο κράτος μετά από περίοδο χάριτος 2 μηνών και θα εξοφληθούν σε 96 άτοκες δόσεις με τα ποσά να είναι «κουρεμένα» έως 75%.

Η κοινή υπουργική απόφαση για το χειρισμό των ενστάσεων από την επιτροπή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών προβλέπει την αποδοχή εμπρόθεσμων αιτήσεων για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής, για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport”, καθώς και των αιτήσεων για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων. Επιπλέον, προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για την αποφυγή επιστροφής των χρημάτων στο κράτος, στην περίπτωση που έχει γίνει καταχώριση ενστάσεων ή πραγματοποιηθεί μετασχηματισμός επιχειρήσεων.

Η παραπάνω περιγραφή αφορά τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τη συγχώνευση, διάσπαση, έναρξη και παύση εργασιών επιχειρήσεων, καθώς και τις αλλαγές στο φορολογικό μητρώο που επηρεάζουν τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης σύμφωνα με τις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1. Υπάρχουν διαφορετικές προϋποθέσεις και κριτήρια για κάθε διαδικασία, ανάλογα με τις συνθήκες και τα χρονικά πλαίσια στα οποία λαμβάνουν χώρα.

δειτε ακομα