Τα τρία χρόνια αυξήσεων μισθών θα αρθούν στον ιδιωτικό τομέα από το 2025

 

Το ξεπάγωμα των τριετιών στον ιδιωτικό τομέα θα γίνει ορατό από το 2025, που σχετίζεται με τη μείωση της ανεργίας στη χώρα μας σε επίπεδα κάτω του 10%. Μία τέτοια ρύθμιση θα οδηγήσει σε αύξηση των μισθών έως 30%. Η ανεργία καταγράφει ταχεία μείωση, κάτι που ξαναφέρνει το θέμα των τριετιών μισθών στο προσκήνιο για όλους και όχι μόνο για αυτούς με την απαραίτητη προϋπηρεσία πριν το 2012, όπως ισχύει σήμερα.

Ωστόσο, για να μειωθεί η ανεργία κάτω από το 10%, θα πρέπει να δημιουργηθούν επιπλέον 400.000 θέσεις απασχόλησης, κάτι δύσκολο στην παρούσα οικονομική και πολιτική συγκυρία.

Σύμφωνα με τα υπουργεία Εργασίας, η ανεργία κάτω από το 10% έχει μπει ήδη σε κυκλοφορία και θα καταγραφεί επίσημα στην αγορά εργασίας το 2025. Έτσι, η ανεργία αναμένεται να μειωθεί στο 10,1% το 2023, στο 9,3% το 2024 και να παρουσιάσει πτωτική τάση μέχρι το 8,4% το 2026.

Η αρχή αυτή θα επιτρέψει στους εργαζόμενους που κατέχουν την απαραίτητη προϋπηρεσία (τρεις τριετίες) στον ιδιωτικό τομέα να λάβουν προσαύξηση του μισθού τους κατά 30%. Στη σημερινή κατάσταση, μόνο αυτοί που συμπληρώσαν την απαραίτητη προϋπηρεσία (μία, δύο ή τρεις τριετίες) πριν τον Φεβρουάριο του 2012 επωφελούνται αυτής της διάταξης.

Όσον αφορά τους αμειβόμενους με τον κατώτατο μισθό που πρόλαβαν να αποκτήσουν τουλάχιστον την πρώτη τριετία πριν από την 14/2/2012, συνεχίζουν να λαμβάνουν την κατάλληλη προσαύξηση της τάξης του 10% σε σχέση με τον εκάστοτε βασικό μισθό τους.

Αναδρομική Ισχύς
Στο τέλος του 2023, θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση για το επίπεδο της ανεργίας (εάν είναι κάτω από το 10%). Συνεπώς, οι πολιτικές αποφάσεις για τις τριετίες μισθών θα πρέπει να ληφθούν τον Ιανουάριο του 2024.

 

δειτε ακομα

δειτε ακομα