Όλες οι αλλαγές που πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ε9.

κτύου ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν νέους κωδικούς στη δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9. Οι νέοι κωδικοί αφορούν τα ημιτελή κτίσματα και την πλήρη κυριότητα των ακινήτων, επιτρέποντας στους φορολογούμενους να δηλώνουν την πραγματική κατάσταση των κτιρίων τους και να υπόκεινται στον αντίστοιχο ΕΝΦΙ. Ο νέος κωδικός ισχύει για δηλώσεις έτους 2023 και μετά. Οι φορολογούμενοι που έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε μη αποπερατωμένα ή μελλοντικά κτίσματα μπορούν να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 μέχρι τις 12 Απριλίου 2023, ώστε η αξία των κτιρίων αυτών να υπολογιστεί ορθά για τον ΕΝΦΙ του 2023. Επιπλέον, η συμπλήρωση του ΑΦΜ του επικαρπωτή γίνεται υποχρεωτική για τη δήλωση δικαιωμάτων ψιλής κυριότητας. Η απόφαση της ΑΑΔΕ επιδιώκει να διευκολύνει τους φορολογούμενους στην ορθή αποτύπωση της περιουσιακής τους εικόνας.ήπεδο εντός Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων, στη στήλη 10 «ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» του Πίνακα 1 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός 88 «Οικόπεδο Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων». Εάν πρόκειται για οικόπεδο εντός Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, στη στήλη 10 «ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» του Πίνακα 1 συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός 87 «Οικόπεδο Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης». Επιπλέον, στη στήλη 32 «ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ» του Πίνακα 1 συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός 7 «Οικόπεδο Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων» ή ο κωδικός αριθμός 6 «Οικόπεδο Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης», αντίστοιχα. Τέλος, στη στήλη 30 «ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ» του Πίνακα 1 αναγράφεται η ένδειξη ΟΧΙ, εφόσον το οικόπεδο δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα.Στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), ο κωδικός αριθμός 9 συμπληρώνεται στη στήλη 32 “ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ” για τα όπεδα, ενώ ο κωδικός αριθμός 5 συμπληρώνεται για τα γήπεδα στη στήλη 26 “ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ” του Πίνακα 2.

δειτε ακομα