Οικοδομικά υλικά: Η αύξηση των τιμών κατά 5,5% τον Μάιο

Ο γενικός δείκτης έδειξε μια αύξηση κατά 0,5% τον Μάιο του 2024 σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου του 2024.

Τον ίδιο μήνα, οι τιμές στα οικοδομικά υλικά συνολικά αυξήθηκαν κατά 5,5%, με μείωση μόνο στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, είχαμε αύξηση στις τιμές των:

• Τούβλων (13,5%),
• Αγωγών χάλκινου (9,9%),
• Πλαστικών σωλήνων (8,3%),
• Υαλοπινάκων ασφαλείας (8,1%), κ.λπ.

Αντίθετα, οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά 13,8%.

Σύμφωνα με το ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης των τιμών των οικοδομικών υλικών για νέα κατοικία αυξήθηκε κατά 5,5% τον Μάιο του 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου του 2023. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση αυτή ήταν μικρότερη σε σχέση με προηγούμενα έτη.

Επιπλέον, ο γενικός δείκτης εμφάνισε αύξηση 0,5% τον Μάιο του 2024 σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου του 2024, η οποία ήταν επίσης λιγότερη σε σύγκριση με τα αντίστοιχα δεδομένα του προηγούμενου έτους.

δειτε ακομα

δειτε ακομα