ΟΔΔΗΧ: Το Ελληνικό Δημόσιο εκδίδει έντοκα του €500 εκατ. στις 26/6

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024, ο ΟΔΔΗΧ θα διοργανώσει δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, με σκοπό τη συγκέντρωση ποσού €500 εκατ. με λήξη στις 27 Δεκεμβρίου 2024.

Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 (T+2).

Οι τόκοι υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο ACT/360.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τον κανονισμό τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μη ανταγωνιστικές προσφορές μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της ημέρας της δημοπρασίας, με την εγγύηση εκπλήρωσης στην τιμή της τελευταίας αποδεκτής προσφοράς.

Δεν θα γίνουν δεκτές επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024.

Δεν υπάρχει προμήθεια για τα έντοκα γραμμάτια.

Φυσικά Πρόσωπα

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να προμηθευτούν τα εν λόγω γραμμάτια μέσω δημόσιας εγγραφής σε τράπεζες ή χρηματιστηριακές εταιρίες, με το μέγιστο ποσό των 15.000 ευρώ ανά άτομο.

Η τιμή διάθεσης θα είναι η ίδια με την τελευταία αποδεκτή προσφορά στη δημοπρασία.

Η περίοδος εγγραφών είναι από τις 25 έως τις 27 Ιουνίου 2024.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αγορά είναι η αστυνομική ταυτότητα και το ΑΦΜ.

Να θυμάστε ότι τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να αγοράσουν κρατικά χρεόγραφα (έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του Δημοσίου) μέσω τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιριών σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες.

δειτε ακομα

δειτε ακομα