Νέα Τεκμήρια Διαβίωσης από το 2025 – Αλλαγές που Πρόκειται να Γίνουν

Μέχρι το τέλος του 2024 η επιτροπή για την αναμόρφωση των τεκμηρίων διαβίωσης θα ολοκληρώσει το έργο της, με στόχο την εφαρμογή τους από το 2025. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να κλείσουν τα παράθυρα φοροδιαφυγής και να διορθωθούν οι ανισότητες που υπάρχουν σήμερα.

Η επιτροπή, με επικεφαλής τη Μαίρη Ψύλλα, έχει ως έργο να αναλύσει την υφιστάμενη κατάσταση και να προτείνει λύσεις για την αναμόρφωση των τεκμηρίων διαβίωσης και της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Η νέα φορολογική μεταρρύθμιση θα επιδιώξει τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών επιβαρύνσεων με την αλλαγή στον τρόπο προσδιορισμού των φορολογητέων εισοδημάτων.

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην εξάλειψη των αδικιών που προκύπτουν από τις τρέχουσες ρυθμίσεις για τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, υπήρξαν περισσότεροι από 1.6 εκατομμύριο φορολογούμενοι που φορολογήθηκαν για εισοδήματα με βάση τα τεκμαρτά εισοδήματά τους και όχι τα πραγματικά.

Συνολικά, προέκυψε διαφορά τεκμηρίων ύψους 5,56 δισ. ευρώ. Οι αλλαγές που συζητούνται περιλαμβάνουν τροποποιήσεις στον τρόπο υπολογισμού των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες, Ι.Χ. αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής, καθώς και εξάλειψη στρεβλώσεων που προκαλούνται από τη χρήση των τεκμηρίων διαβίωσης για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος.

δειτε ακομα

δειτε ακομα