Νέα προγράμματα ύψους 50 εκατ. ευρώ για τις λιγνιτικές περιοχές

Για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις λιγνιτικές περιοχές, ξεκινούν νέα προγράμματα ύψους 50 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης για τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται σε 70%. Έχουν επιλεγεί δράσεις για την υποστήριξη των υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, που δημιουργούν θέσεις εργασίας, σε περιοχές που επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση.

Οι ενισχύσεις θα διατεθούν σε επιχειρήσεις που χρειάζονται χρηματοδότηση από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, και θα καλύπτουν διάφορες δαπάνες, όπως κτίρια, εξοπλισμός, ενέργεια και πιστοποίηση προϊόντων. Οι αιτήσεις για τις ενισχύσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά.

Οι προσκλήσεις για τις δράσεις αναρτήθηκαν στους ιστότοπους της ΕΥΔΑΜ, του ΕΣΠΑ 2021-2027 και του ΕΦΕΠΑΕ, καθώς και στους ιστότοπους των αρμόδιων φορέων για τις περιοχές που επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τους ανωτέρω ιστότοπους.

δειτε ακομα