Νέα παράταση για την εξώδικη επίλυση φορολογικών υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια

Δόθηκε νέα παράταση για την επίλυση φορολογικών υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια, με κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη και Θανάση Πετραλιά.

Συγκεκριμένα, η νέα παράταση αφορά την προθεσμία ολοκλήρωσης της εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 και την προθεσμία έκδοσης των πρακτικών εξώδικης επίλυσης έως την 31η Μαρτίου 2024.

Η επιλογή της εξώδικης επίλυσης δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να αποφεύγουν τις καθυστερήσεις που συνήθως συνδέονται με τη δικαστική διαδικασία, καθώς και τη δυνατότητα έκπτωσης προστίμων και καταβολής οφειλών σε δόσεις.

Με την νέα παράταση, δίνεται αρκετός χρόνος στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών να εξετάσει τις υποθέσεις που εκκρεμούν, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της.

δειτε ακομα