Μεγάλο ποσοστό απόρριψης πάγιων εντολών

Περισσότερο από ένα τρίτο των πάγιων εντολών που δίνονται για την πληρωμή υποχρεώσεων απορρίπτονται λόγω έλλειψης υπολοίπου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, παρά την αύξηση των καταθέσεων τον τελευταίο καιρό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΔΙΑΣ, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, το πλήθος των έγκυρων πάγιων χρεώσεων αυξήθηκε κατά 4% φθάνοντας τις 9.566.212, ενώ οι απορρίψεις λόγω έλλειψης υπολοίπου αυξήθηκαν κατά 9% φτάνοντας τις 3.923.215. Σε όρους αξίας, οι έγκυρες πάγιες εντολές αυξήθηκαν κατά 4% φθάνοντας το 1,6 δισ. ευρώ, αλλά οι απορρίψεις αντιστοιχούσαν σε αξία 914,7 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 36% του συνόλου.

Οι απορρίψεις οφείλονται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά στην εξόφληση προγραμματισμένων υποχρεώσεων κάθε μήνα. Οι πάγιες εντολές καλύπτουν συνήθως ανελαστικές υποχρεώσεις όπως ενοίκια, λογαριασμοί ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών. Το περιθώριο ανάπτυξης για άμεσες διατραπεζικές συναλλαγές είναι μεγάλο, αν και η χρήση τους με εμπόρους παραμένει περιορισμένη.

Τα στοιχεία του συστήματος ΔΙΑΣ δείχνουν επίσης αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και των διατραπεζικών εμβασμάτων. Οι διατραπεζικές συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 13% και η αξία των εμβασμάτων αυξήθηκε κατά 20%.

Η εταιρεία ΔΙΑΣ παρέχει την εφαρμογή IRIS για άμεση μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό. Η χρήση της εφαρμογής αυξήθηκε κατά 286% για συναλλαγές με φυσικά πρόσωπα και κατά 51% για συναλλαγές με εμπόρους.

δειτε ακομα

δειτε ακομα