Δικαιούχοι του Market Pass: Περισσότεροι από 2,9 εκατομμύρια πολίτες έχουν δικαίωμα σε πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ.

Περισσότερα από 2,9 εκατομμύρια δικαιούχοι του προγράμματος Market Pass έλαβαν ενίσχυση ύψους πάνω από 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει οικονομική ενίσχυση στα νοικοκυριά για να καλύψουν το αυξημένο κόστος των αγορών, ειδικά των ειδών διατροφής, λόγω της αύξησης των τιμών. Η προθεσμία για τις αιτήσεις έληξε στις 15 Μαρτίου και οι ενισχύσεις διανεμήθηκαν σε περίπου 2.900.000 δικαιούχους μέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Συγκεκριμένα, 2.200.000 δικαιούχοι έλαβαν την ενίσχυσή τους μέσω τραπεζικής κατάθεσης στους λογαριασμούς τους, ενώ 645.300 δικαιούχοι μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Όλες οι δράσεις ενίσχυσης έχουν στο κέντρο τους τον πολίτη και ο σκοπός τους είναι η βελτίωση της κοινωνικής προόδου μέσω της χρήσης της τεχνολογίας ως μέσου δημόσιου συμφέροντος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης, τόνισε ότι η ψηφιακή πολιτική είναι εξ ορισμού κοινωνική πολιτική και προσφέρει προστιθέμενη αξία στους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το Market Pass είναι ένα απαιτητικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης των νοικοκυριών και της κοινωνίας συνολικά.Το πρόγραμμα “Market Pass” παρέχει περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 2,9 εκατομμύρια δικαιούχους. Το μέτρο ισχύει από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο του 2023 και οι δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και εμπίπτουν στα κριτήρια εισοδήματος και αξίας ακίνητης περιουσίας. Η ενίσχυση χορηγείται σε επίπεδο νοικοκυριού και το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του μηνιαίου ύψους αγορών, με ανώτατο όριο τα 1.000 ευρώ αγορών ανά μέλος του νοικοκυριού.

δειτε ακομα

δειτε ακομα